Tin tức
Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định của về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Mẫu đơn xin tuyển dụng, sơ yếu lý lịch
Thông báo điều chỉnh hình thức, nội dung thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Thông báo nhận hồ sơ bổ sung thi, xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019
Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch làm việc thi tuyển, xét tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
Thông báo: Tất cả các thí sinh tham gia thi tuyển, xét tuyển đều phải tập trung lúc 8g ngày 12/03/2019
Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019
Về việc thông báo bài dạy thi thực hành và công tác chuẩn bị cho phần thi thực hành kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019
Danh sách tiết dạy, phòng dạy thực hành, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019
Thông báo điểm thi vòng 2 và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở GD-ĐT năm học 2018-2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2018-2019.
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD-ĐT năm học 2018-2019

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu